Pripoj sa do tímu Pre Stredoškolákov!
start
 
Tvoje meno a priezvisko: *

 
Tvoj email: *

 
Na akú školu chodíš? *

 
V akom meste bývaš? *

 
V ktorom si ročníku? *

 
Do ktorého tímu by si sa chcel/a pridať? *


 
Prečo sa chceš pridať do Pre Stredoškolákov? *

 
Čo by bola prvá vec, ktorú by si rád/a vykonal/a po pridaní sa do tímu Pre Stredoškolákov? *

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform