Pridaj sa do tímu Prestredoškolákov!
Prihláška
 
Meno a priezvisko:

 
Tvoj email:

 
Ako si sa dozvedel/a o Prestredoskolakov:

 
Do ktorého tímu sa chceš pridať?


 
Prečo sa chceš k nám pridať?

 
Na aku školu chodíš?

 
Ktorý ročník navštevuješ?

 
Odkiaľ si?

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform